POLITICA DE CONFIDENTIALITATE. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. Vom afișa pe website-ul nostru ultima versiune modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acesteia.

Suntem frima ENJOY BARRIO SOCIAL SRL  înființată în 2020, cu numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului J40/6285/2020 , CUI 42623845, având sediul pe str. Vantului, nr. 3-17, ap. 28, Sector 3, București.

ENJOY BARRIO SOCIAL SRL va menține confidențialitatea datelor transmise de Utilizator pentru rezervare masă sau pentru închiriere cameră și nu le va face publice, exceptând cazurile prevăzute de lege și în acest Contract.

Datele tale personale sunt importante pentru noi și ne angajăm să protejam confidențialitatea și securitatea acestora. Astfel, nu vom vinde, transfera, dezvălui și nu permite accesul la datele tale cu caracter personal unor terți care nu au legatură directă cu activitatea noastră.

Pentru derularea în bune condiții a activității noastre poate fi necesar ca datele tale să fie accesate de către o serie de angajați proprii; furnizori și angajați ai acestora. Furnizorii se referă la societăți cu care avem relații contractuale pentru o serie de servicii, incluzând dar fără a se limita la: furnizori de servicii IT, furnizori servicii de telefonie, furnizori de soluții integrate pentru call-center, furnizori de soluții pentru gestionarea comenzilor, furnizori de servicii bancare și de plăți. În toate aceste cazuri descrise mai sus dezvăluirea datelor tale cu caracter personal este realizată în baza unui contract încheiat cu acești furnizori, prin care aceștia se obligă să utilizeze datele exclusiv în scopul pentru care le-au fost încredințate, să respecte obligația de confidențialitate și de asigurare a securității datelor, precum și să respecte toate prevederile legislației în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

De asemenea, putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal unor autorități publice (Parchet, Politie, instantele judecatoresti și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri justificate, expres formulate.

 

Ce categorii de date cu caracter colectăm și prelucrăm

 

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele dumneavoastră de identificare, de localizare, date de contact, adresă de email, număr de telefon, date de tranzacționare bancare, în cazul plăților cu cardul sau prin OP sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dumneavoastră atunci când deveniți clientul nostru, atunci când solicitați produsele și serviciile noastre. În anumite cazuri, atunci când vă furnizăm o factură fiscală, prelucrăm și date precum cod numeric personal, serie și număr act identitate sau date bancare.

În general, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți mereu controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. De exemplu, primim informații de la dumneavoastră astfel:

  • Când faceți o rezervare prin intermendiul telefonic;
  • Când faceți o rezervare prin intermediului formularelor de pe webiste;
 

De asemenea, atunci când vizitezi site-ul sau folosești aplicația mobilă, putem prelucra informații despre dispozitivele utilizate pentru accesarea acestuia și despre interacțiunea ta cu aceste sisteme (detalii în sectiunea “Utilizare Cookie-uri”).

În plus, unitățile ENJOY BARRIO SOCIAL SRL sunt dotate cu sisteme de supraveghere video, imaginile captate fiind stocate și păstrate conform dispozițiilor legale în vigoare.

 

Scopul în care colectăm și prelucrăm datele tale personale

 

Procesarea datelor dumneavoastră se realizeaza în scopul desfășurării următoarelor activități:

  • Realizarea obiectului de activitate (spre ex. Procesarea comenzilor, livrarea produselor la adresa indicată de beneficiar, procesarea rezervărilor etc.);
  • Publicitate (Marketing): publicitate pentru oferte, produse și serviciile noastre;
  • Sondaje privind satisfacția clienților: contactare după achiziție, de exemplu, pe tema satisfacției față de serviciile furnizate;
  • Obligații legale financiar-fiscale;
  • Asigurarea securității angajaților și clienților noștri: monitorizarea video a activităților din magazinele noastre;
  • Soluționarea cererilor și/sau reclamațiilor formulate.
 

Colectarea și prelucarea datelor dvs. are ca scop desfășurarea activității noastre în cât mai bune condiții pentru a vă putea pune la dispozitie produse și servicii de cea mai bună calitate.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract cu dumneavoastră. De asemenea, există anumite prelucrări implicite acestor scopuri și impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite mesaje prin e-mail, SMS, telefonic, mobile push, webpush etc.

Comunicările de marketing se bazează în general pe consimțământul dumneavoastră prealabil. Vă puteți retrage consimțământul ulterior în orice moment accesând contul personal sau contactându-ne conform opțiunilor din secțiunea Contact.

 

Cine are acces la datele dumneavoastră personale

 

Pentru derularea în bune condiții a activității noastre poate fi necesar ca datele dumneavoastră să fie accesate de către o serie de angajați proprii; furnizori și angajați ai acestora. Furnizorii se referă la societăți cu care avem relații contractuale pentru o serie de servicii, incluzând, dar fără a se limita la: furnizori de servicii IT, furnizori servicii de telefonie, furnizori de solutii integrate pentru call-center, furnizori de solutii pentru gestionarea comenzilor, furnizori de servicii bancare și de plăți.

În toate aceste cazuri descrise mai sus dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal este realizată în baza unui contract încheiat cu acești furnizori, prin care aceștia se obligă să utilizeze datele exclusiv în scopul pentru care le-au fost încredințate, să respecte obligația de confidențialitate și de asigurare a securității datelor, precum și să respecte toate prevederile legislației în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

De asemenea, putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal unor autorități publice (Parchet, Politie, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri justificate, expres formulate.

În ciuda măsurilor de protecție luate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

 

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp rămâneți în contact cu noi prin apeluri telefonice sau rezervări în locații. Menționăm că anumite date sunt păstrate pe o perioadă conformă cu legislația aplicabilă.

Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 

Drepturi

 

Puteți solicita accesul la datele dumneavoastră, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Puteți beneficia de dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal (cu precizarea că în acest ultim caz solicitarea se poate face doar cu respectarea anumitor prevederi legale de genul celor financiar-fiscale).

Pentru a vă putea exercita aceste drepturi este necesar să trimitieți o solicitare scrisă la adresa enjoy@barrio.ro

Aveți de asemenea dreptul de a vă retrage acordul pentru primirea unor informații și oferte promoționale. Puteți realiza acest lucru trimițând un email la enjoy@barrio.ro

În cazul solicitării ștergerii datelor vă rugăm să aveți în vedere ca este un proces ireversibil și în situatia în care veți dori să apelati din nou la serviciile ENJOY BARRIO SOCIAL SRL va fi din nou necesar acordul dumneavoastră pentru preluarea și prelucrarea acestor date.

Termenul maxim pentru rezolvarea solicitărilor trimise către enjoy@barrio.ro este de 30 de zile.

Pentru orice solicitare, întrebare sau problemă legată de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale vă rugăm să ne contactați la enjoy@barrio.ro.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania;Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; e-mail:anspdcp@dataprotection.ro