TERMENI SI CONDITII UTILIZARE WEBSITE

DEFINIȚII ȘI TERMENI

 

Site-ul barrio.ro înseamnă un program de calculator (software) creat și deținut de Furnizor, respectiv programul de calculator conceput pentru a fi rulat pe un echipament informatic de tipul smartphone și/sau tableta și/sau computer și prin care Clientul va putea face o rezervare, atât la restaurant, cât și la hotel.

„Furnizor” înseamnă firma Enjoy Barrio Social SRL.

„Utilizator” înseamna orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoană juridică care utilizează site-ul și și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice din secțiunea Termeni și Condiții.

„Cumpărător” – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică sau orice entitate juridică care efectuează o rezervare.

„Echipament Informatic” înseamnă un echipament informatic mobil de tipul smartphone și/sau tableta și/sau computer (pe care este instalat un sistem de operare iOS , Android sau Windows) și care poate rula corespunzător site-ul barrio.ro.

„Produs” înseamnă un produs alimentar care este comercializat de către Furnizor în cadrul site-ului barrio.ro și care poate fi livrat către Cumpărător la o adresa determinată și comunicată de acesta din urmă.

„Contract”– reprezintă contractul la distanță încheiat între Furnizor și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Furnizorului și a Cumpărătorului.

 

ACORDUL DE UTILIZARE

 

1. Site-ul barrio.ro, inclusiv orice pagină componentă a acestuia poate fi utilizată numai cu scopul și în conformitate cu condițiile de acces și utilizare precizate aici, care trebuie citite cu atenție înainte de utilizare.

2. Prevederile menționate în continuare, respectiv condițiile de utilizare a site-ului de către orice persoană, constituie contractul (denumit în continuare „Contractul”) dintre Furnizor și orice persoană care utilizează site-ul (denumita în continuare “Utilizator” și/sau „Cumpărător”).

3. Utilizarea barrio.ro, respectiv acționarea comenzilor de utilizare a site-ului presupune capacitatea legala necesară pentru legarea unor raporturi contractuale, astfel ca utilizarea barrio.ro (inclusiv acționarea oricăror comenzi de contractare a ofertelor) constituie o declarație privind îndeplinirea următoarelor condiții (i) împlinirea vârstei de 18 ani; (ii) inexistența unor circumstanțe care afectează capacitatea legală și (iii) acceptarea deplină a prevederilor din acest Contract. Daca oricare dintre aceste condiții nu este îndeplinită, trebuie sa încetați imediat utilizarea barrio.ro.

4. Utilizarea de către orice persoană a oricăror funcționalități din website creează, automat și fără altă formalitate, calitatea de Utilizator în sensul acestui Contract. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, condițiile de utilizare ale barrio.ro vă rugăm să încetați folosirea lui. Vizitarea, folosirea sau Comandarea produselor afișate implică acceptarea condițiilor de utilizare de mai jos, indiferent de metoda de comadă folosită.

5. Pentru a asigura respectarea condițiilor de acces și utilizare a barrio.ro, Utilizatorul / Cumpărătorul se obligă să verifice la momentul fiecărei accesari ultima versiune a condițiilor de utilizare a website-ului. Utilizarea barrio.ro după accesare, chiar și în cazul omisiunii Utilizatorului de a analiza condițiile de utilizare, reprezintă acordul explicit al Utilizatorului de acceptare a respectivelor condiții.

6. Orice alte acorduri prealabile sunt înlocuite prin prevederile prezentelor condiții de utilizare.

 

SERVICIILE DISPONIBILE

 

7. Prin barrio.ro Furnizorul ofera Utilizatorilor/Cumpărătorilor o interfață tehnică prin care aceștia vor putea face o rezervare pentru restaurant sau hotel care va fi afișată în interfața site-ului.

 

LIMITE DE ACCES ȘI UTILIZARE

 

8. Utilizatorul/Cumpărătorul va folosi pentru accesarea și utilizarea barrio.ro propriile sale echipamente, sisteme și programe (Smartphone, Tableta, PC, conexiune internet, browser etc.). Deși Furnizorul a depus eforturi pentru asigurarea accesibilității și utilizării interfeței tehnice incluse, pentru accesarea/furnizarea prin internet („online”) a informațiilor aferente barrio.ro, Furnizorul nu răspunde pentru compatibilitatea echipamentelor, sistemelor sau programelor folosite de Utilizator cu interfața tehnică inclusă în website.

9. Utilizatorul nu poate copia, publica, descărca, transmite, vinde, utiliza în aplicații sau proiecte proprii sau ale unor terți, nici intermedia sau înstrăina în nici un mod materialele (texte, imagini, secvențe video sau audio etc.) publicate în website, fără acordul prealabil scris al Furnizorului, exceptând cazul în care în website se prevede explicit altfel.

10. În utilizarea website-ului și/sau pentru contractarea ofertelor din barrio.ro sunteți de acord sa nu: (i) utilizați website-ul pentru a trimite junk e-mail, spam, mesaje în lanț, scheme piramidale sau orice alte mesaje nesolicitate, comerciale sau în alt mod; (ii) afisați, transmiteți, publicați, distribuiți sau difuzați materiale sau informații care sunt defăimătoare, ilegale, obscene, indecente, amenințătoare, abuzive, de hărțuire sau ilegale; (iii) afișați, transmiteți, publicați, distribuiți sau difuzați materiale sau informații care ar putea incita la discriminare, ură sau violență față de orice persoană sau un grup, pe criterii de rasă, religie, handicap, naționalitate sau în alt mod ilegal; (iv) amenințați, abuzați, perturbați sau să încălcați în orice mod drepturile legale (inclusiv drepturile la intimitate) ale altor persoane; (v) utilizați orice informații sau materiale în orice manieră care încalcă un drept de autor, brevet, marca comercială sau alt drept de proprietate ale oricarei persoane; (vi) să încarcați fisiere care conțin un virus, viermi, troieni sau date corupte care pot afecta funcționarea calculatorului sau a proprietății altuia; (vii) colectați sau stocați informații personale despre alte persoane, inclusiv adrese de e-mail; (viii) faceți reclamă sau să oferiți cumpărarea sau vinderea de bunuri sau servicii în orice scop comercial, cu excepția cazului în care mijlocul de comunicare pus la dispozitie de Site permite în mod specific astfel de comunicări și numai pentru categoria de servicii și/sau bunuri prevăzută explicit; (ix) vă prezentați ca având o altă identitate în scopul de a înșela ori induce în eroare alte persoane; (x) încălcați legile sau regulamentele în vigoare; (xi) accesați/utilizați Site-ul/ofertele în orice mod care ar putea dezactiva, suprasolicita sau afecta Site-ul/contractarea ori derularea ofertelor sau care ar duce la interferență cu alta parte care utilizează și beneficiază de Site/oferte; (xii) afisați, transmiteți, publicați, distribuiți sau sa difuzați materiale sau informații pe care nu aveți dreptul de a le transmite potrivit legii sau unui contract ori unei relatii contractuale sau fiduciare (de mandat), cum ar fi de informații privilegiate sau informații confidențiale dezvăluite în cursul raporturilor de muncă sau al executării unui acord de confidențialitate; (xiii) alterați rezultatele de evaluare ori sistemul de evaluare a ofertanților/Utilizatorilor prin autoevaluare sau alte procedee cu efect similar, precum evaluarea pozitivă a unui ofertant cu care aveți relații de rudenie, de afiliere sau altele care presupun o decizie interesată; (xiv) încercați să obțineți acces neautorizat la oricare dintre oferte, alte conturi, sisteme de computere sau rețele conectate la Site/oferte prin hacking, spargere de parolă sau prin orice alte mijloace.

11. Orice încălcare a acestor limitări poate duce la blocarea accesului la barrio.ro a Utilizatorului/Cumpărătorului și/sau la suspendarea contului de utilizator, precum și, după caz, la sesizarea organelor în drept pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale sau penale. Aceleași prevederi se aplică și tentativei.

 

ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

 

12. În cazul în care interfața tehnică prin care se Comandă produse va solicita să vă înscrieți, respectiv să vă creați un cont, vi se va cere să finalizați procesul de înregistrare prin furnizarea unor informatții și înregistrarea unui nume de utilizator și/sau alte informații pentru utilizarea interfeței tehnice și achiziționarea de produse. Utilizatorul este responsabil pentru realitatea informațiilor furnizate la înregistrare, precum și pentru păstrarea confidențialității datelor și informațiilor transmise acestuia pentru achiziționarea efectivă a produselor.

13. În nici un caz Furnizorul, respectiv barrio.ro nu vor fi răspunzatoare pentru nici un fel de pierderi directe sau indirecte aferente și pentru nici un fel de daune care ar rezulta din divulgarea de către dumneavoastră a datelor și informatiilor furnizate pentru achiziționarea efectivă a produselor.

14. Înregistrarea Utilizatorului/Cumpărătorului în vederea comandării de produse poate fi amânată sau refuzată atunci când nu sunt furnizate informațiile necesare solicitate, precum și atunci când Utilizatorul are o situație care generează un conflict de interese incompatibil cu oferta Furnizorului, cu securitatea barrio.ro sau cu activitatea Furnizorului și/sau a oricărei entități asociate cu acesta.

 

DREPTURI DE AUTOR. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

 

15. Aceste condiții de utilizare sunt protejate de legile privind dreptul de autor și nu pot fi utilizate de alte persoane sau entități de orice fel, prin modificare sau copiere, fără acordul prealabil și scris al autorului.

16. Furnizorul își păstrează toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la conținutul publicat/furnizat prin intermediul barrio.ro (texte, imagini, secvențe video sau audio etc.).

17. Scopul permis pentru utilizarea barrio.ro este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite de Furnizor. Nu sunt permise: •copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest website; • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informatiilor publicate, sau îcercarea de a acționa în acest scop;• încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua Furnizorului sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua acestuia și care nu sunt publice, fără autorizație explicită în scris din partea furnizorului; • încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în SC Romanian Franchise Systems SRL prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;• folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul website-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing, pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese; • crearea de legături cu acest system on-line ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al furnizorului aceasta nu își asumă responsabilitatea pentru website-urile neafiliate.

18. Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea, folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de furnizor prin intermediul site-ului, într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

19. Furnizorul își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace și de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea website-lui, a conținutului, securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita furnizorul sau pe partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora. Orice eventual litigiu în legătură cu acest website este de competența instanțelor de drept comun din România.

 

NULITĂȚI

 

20. Daca oricare din clauzele acestui Contract va fi declarată de o instanță competentă ca invalidă, ilegală sau inaplicabilă din orice motiv, respectiva clauză (orice termen/condiție) va fi înlăturat(ă) iar restul clauzelor (termenilor și condițiilor) vor rămâne în vigoare, continuând să producă efecte, fiind obligatorii și executorii. În cazul unei astfel de nulități, clauzele, termenii și/sau condițiile anulate vor fi înlocuiți/înlocuite cu alții/altele adecvate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care hotararea judecătorească de declarare a nulității are efect juridic.

 

LEGEA APLICABILĂ & INSTANȚA DE JUDECATĂ

 

21. Acest Contract va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legile din Romania, iar orice dispute sau litigii dintre părți în legătura cu acesta vor fi solutionate de instanțele judecătorești competente din București, România.